Priser

Jeg selger solcelleanleggene til innkjøpspris og tar selv kr 320 + mva per time for arbeid og reising. I tillegg kommer kostnad for elektriker. Deler av arbeidet kan gjøres med egeninnsats. Regner man inn kostnader og tidsbruk jeg har gjennom året som ikke faktureres kunde, driver jeg dette firmaet for under gjennomsnittlig norsk lønn; et bevisst valg. Jeg ønsker et miljøvennlig samfunn og jeg ønsker et rettferdig samfunn.

 

Her er noen priseksempel for komplette anlegg. Prisene inkluderer materiell, planlegging, installasjon og konfigurering av anlegget.

 

Utenpå eksisterende yttertak på privatbolig, sørvendt, 20 m2, 3 kW: kr 36 000 + mva. Enova refunderer kr 13 750. Netto kostnad inkludert mva: kr 31 250. 2 300 kWh produksjon per år. Kostnad spart inn på omtrent 14 år, forutsatt salg av overskuddsstrøm til kr 1 per kWh eller at mesteparten av strømmen brukes på stedet.

 

Utenpå eksisterende bølgeblikktak på fjøs, sørvendt, 200 m2, 30 kW, en del egeninnsats: kr 240 000 + mva. Mva trekkes ifra på momsregnskapet. Anlegget avskrives og 30 % av kostnaden spares i skatt. Netto kostnad: kr 168 000. 23 000 kWh produksjon per år. Kostnad spart inn på omtrent 7 år, forutsatt salg av overskuddsstrøm til kr 1 per kWh eller at mesteparten av strømmen brukes på stedet.

 

Solcellepanel har en forventet levetid på 30 - 50 år. Inverter har en forventet levetid på omtrent 20 år.