Priser

Jeg selger solcelleanleggene til innkjøpspris og tar i 2017 kr 320 per time inkludert mva for arbeid og reising. Dette er under gjennomsnittlig timelønn i Norge; et bevisst valg. Jeg ønsker et miljøvennlig samfunn og jeg ønsker et rettferdig samfunn.

 

I tillegg kommer kostnad for elektriker. Deler av arbeidet kan du gjøre selv, om du ønsker. Er dere flere som bestiller sammen, vil transportkostnaden på kr 5 - 10 000 per anlegg kunne deles imellom dere.

 

Her er noen priseksempel for et komplett anlegg. Prisene inkluderer mva, materiell, dokumentasjon, hjelp til søknader og tilknytningsavtaler, installasjon i samarbeid med elektriker og konfigurering av anlegget.

3 kW, 20 m2: kr 30 000 (+ kr 13 750 som refunderes av Enova)

 

9 kW, 60 m2: kr 90 000 (+ kr 21 250 som refunderes av Enova)

 

15 kW, 100 m2: kr 140 000 (+ kr 28 750 som refunderes av Enova)

 

Prisene avhenger blant annet av type teknologi, grad av egeninnsats og om solcellepanelene skal fungere som yttertak eller legges utenpå taket. Man kan regne med en kostnad på kr 900 - 2 500 per m2, eller kr 6 000 - 16 000 per kW, inkludert mva. Kostnaden for et solcelleanlegg på sørvent tak forventes spart inn på 8 - 20 år, forutsatt en god avtale for salg av overskuddsstrøm eller at mesteparten av strømmen brukes på stedet. Orientering øst/vest gir omtrent 20% lavere total produksjon, men gir samtidig mer jevn produksjon gjennom dagen.

 

Solcellepanel er forventet å ha samme levetiden som et tak; 30 - 40 år. Inverteren til anlegget vil ha noe kortere levetid.