Hjem

 

Norsk Sol

 

Installasjon av solcelleanlegg som kobles til strømnettet. Solcellepanelene kan plasseres på tak som er flate eller skråner mot øst, sør eller vest; hustak, garasjetak, fjøstak mm. Du blir plusskunde hos energiselskapet ditt og får betalt for strømmen fra solcellene når du ikke har bruk for den selv. Tyskland har nå over en million slike anlegg. Strøm fra solceller er lønnsomt og miljøvennlig og krever lite vedlikehold. Private installasjoner tilknyttet strømmåler i primærbolig er garantert støtte fra Enova. Installasjoner knyttet til gårdsdrift eller annen bedrift reduserer kostnaden gjennom momsfradrag og avskrivninger.

 

Norsk Sol drives av meg, Johannes Moen, gjennom enkeltpersonforetaket Moen Tiltak. Jeg har mastergrad innen fornybar energi og mange års arbeidserfaring fra energibransjen, blant annet som fagansvarlig for vedlikehold av strømnettet i en av Norges største energiselskap. Kontakt meg på 48265828 eller johannes_moen@yahoo.com for mer informasjon, pristilbud eller hvis du ønsker å se på et av solcelleanleggene jeg har installert. Jeg installerer over hele landet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Trøndelag kan man regne med en årlig strømproduksjon på omtrent 750 kWh per installerte kW solceller på et tak uten skygge som skråner mot sør. I Sør-Norge vil produksjonen være noe høyere. Orientering øst/vest gir omtrent 20 % lavere total produksjon, men gir samtidig mer jevn produksjon gjennom dagen. Du kan følge med strømproduksjonen din på en app eller webside: